Levél a Kft-nek


TERMÉKISMERTETŐ

Gazdasági társaságok és költségvetési intézmények részére

   PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZOFTVEREK

1. SZÁM-PRESS komplex pénzügyi és számviteli szoftver - ajánlat tárgyát képező - moduljai

1.1 Főkönyvi könyvelési modul
    Fő funkciói:
- főkönyvi kivonat
- főkönyvi számonkénti analitika időrendi paraméterek megadási lehetőséggel
- mérleg készítés

1.2 ÁFA elszámolás és nyilvántartási modul
    Fő funkciói:
- ÁFA bevallás
- ÁFA analitika
- Önellenőrzés

1.3 Folyószámla modul
    Fő funkciói:
- vevő-szállító analitika
- vevő tartozások figyelése
- határidőnkénti kintlevőségek figyelése
- egyenlegközlő levelek
- fizetési felszólító levelek
- késedelmi kamat számítás

1.4 Kimenő számla készítő modul

1.5 Pénztár
    Fő funkciói:
- Bevétel
- Kiadás és
- Pénztárnapló nyomtatás

1.6 Készlet
    Fő funkciói:
- Rendelés nyilvántartás
- Készletre vétel
- Kiadás
- Módosítás
- Készlet átértékelés
- Főkönyvi feladás(automatikusan, vagy tablón)
- Kereskedelmi felhasználónál kiadásból számla nyomtatás
- Készlet érték fifó módszerrel is
- Készlet eladáshoz kapcsolódó ügynöki jutalék kiszámítása

1.7 Költségfelosztó modul
    Fő funkció: főkönyvhöz kapcsolódó Excel modul az általános költségek felosztására.

2. Tárgyi eszköz elszámoló és nyilvántartó szoftver
    Fő funkciói: A tárgyi eszköz analitikus nyilvántartásán túl kezeli a tárgyi eszközökhöz tartozó felszereléseket, tartozékokat, valamint elkészíti a különböző bontásokban a tárgyi eszközökre vonatkozó információkat lekérdezések, tablók formájában. Több értékcsökkenési leírási kulccsal dolgozik, mely lehetőséget nyújt a leírás eszközönkénti tervezésére. Értékcsökkenési leírás lehetősége napra, hónapra, félévre, illetve évre. Amennyiben a számvitelen működő hálózati kapcsolat biztosított, abban az esetben automatikus főkönyvi feladás, ellenkező esetben a főkönyvi feladás manuálisan tablóról történik.


EGYÉB SZOFTVEREK

Valuta elszámoló és nyilvántartó szoftver
    Fő funkciói: Valutaforgalom (bevétel és kiadás) elszámolása, napi árfolyam kezelés, napi valuta beszolgáltatása a bankba, beszolgáltatás ellenőrzése, pénztárjelentés készítése, számviteli egyeztető lista készítés, főkönyvi feladás, hitelkártya nyilvántartás, külföldi kiküldetés elrendelés, osztályonkénti pénzkeret és felhasználás nyilvántartása, külföldi kiküldetés elszámoltatása, a napidíjból keletkező jövedelem SZJA elszámolása és feladása a bérrendszer felé.

Lakásépítési kölcsön nyilvántartó és elszámoló szoftver
    Fő funkciói: Lakáskölcsön szerződések, valamint a kölcsön törlesztések nyilvántartása dolgozónként, osztályonként, szervezeti egység összesen.

Kötelezettségvállalás nyilvántartó szoftver (szerződés nyilvántartás)
    Fő funkciói: A program mind költségvetési szerv mind gazdálkodó szervezetek részére kötelezettségvállalás és annak teljesítésének nyilvántartására alkalmas. A nyilvántartások osztályra, rovatra, forrásra rendezetten készülnek ügyféltörzs felhasználással


EN-SOFT energia elszámolási szoftver
    Fő funkciói: Lehetővé teszi az intézmények (kórházak, önkormányzatok, stb.) és gazdasági társaságok részére az energiaszámlák feldolgozását, s az energiaköltségek költséghelyenkénti és költségviselőnkénti felosztását. Alkalmas az éves tervezésre, s az előző évek energiaköltségeinek elemzésére. A nyilvántartás természetes egységben és hőértékben, valamint forintban történik.
Cég összesen, költséghelyenkénti, költségviselőnkénti, energiahordozónkénti és ezek kombinációja szerinti lekérdezések lehetségesek.


Forgalmazza : Econ-Soft Kft.